sub-head-wrapper "">

Tin tốt! Nghiệm thu thành công hệ thống chụp cộng hưởng từ vật nuôi đầu tiên ở Bắc Mỹ

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2019, NingBo ChuanShanJia Electrical and Mechanical Co., Ltd. đã lắp đặt và chuyển giao thành công hệ thống chụp cộng hưởng từ cho vật nuôi đầu tiên ở Bắc Mỹ. Người phụ trách bệnh viện thú cưng đã vượt qua quá trình kiểm tra vận hành thực tế và đánh giá cao kết quả nghiệm thu của hệ thống chụp cộng hưởng từ thú cưng. Đây là sản phẩm cộng hưởng từ thứ hai của công ty thâm nhập thành công vào thị trường Châu Âu và Châu Mỹ sau sản phẩm thuận từ điện tử.

Ningbo Pangolin Electromechanical Co., Ltd. đối mặt với thế giới và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chụp cộng hưởng từ chất lượng tốt hơn cho ngành công nghiệp vật nuôi.

1


Thời gian đăng: Tháng 4-07-2021