sub-head-wrapper "">

Kiến thức ngành

  • Discovery of MRI
    Thời gian đăng: Jun-15-2020

    Cơ sở vật lý của chụp cộng hưởng từ (MRI) là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR). Để ngăn chặn từ "hạt nhân" gây ra nỗi sợ hãi của mọi người và loại bỏ nguy cơ bức xạ hạt nhân trong các cuộc kiểm tra NMR, cộng đồng học thuật hiện nay đã ...Đọc thêm »