"">
  • csj-1
  • csj-22
  • csj.3

CSJ đã dẫn đầu trong việc thiết kế và sản xuất hệ thống máy MRI và nam châm đặc biệt. Chúng tôi mong muốn mở rộng lĩnh vực ứng dụng của cộng hưởng từ.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm nam châm MRI, cuộn dây, hệ thống NMR, hệ thống EPR và hệ thống định vị MRI thú y.

Sản xuất của chúng tôi có khả năng cho phép CSJ đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cá nhân của khách hàng với các sản phẩm chất lượng cao,

và một nhóm dịch vụ kỹ thuật để cung cấp các sửa đổi và cài đặt tại chỗ.

  • Certification Chứng nhận
  • Staff Nhân viên
  • Land Occupation Chiếm đất

Trung tâm Sản phẩm

Đối tác ChuanShanJia

CSJ đã dẫn đầu trong việc thiết kế và sản xuất nam châm đặc biệt
và hệ thống MRI. Chúng tôi mong muốn mở rộng lĩnh vực ứng dụng của cộng hưởng từ.

Trung tâm Tin tức